SEO

SEO

Strategjia më e suksesshme për t’i krijuar mundësi për t’ju gjetur në Internet audiencës së synuar është Optimizimi i motorëve të kërkimit (SEO). Direktoritë dhe motorët e kërkimit gjenerojnë mbi 85% të trafikut të Web-it nga përdorues, të cilët janë duke kërkuar në Web për informacione apo shërbime. Faqet e Web-it duhet të jenë të optimizuara për të siguruar që, direktoritë dhe motorët e kërkimit të sjellin sasinë më të madhe të trafikut në faqen tuaj.

Optimizimi i motorëve të kërkimit është një metodë e strukturuar, e cila përdoret për të rritur pozicionin e faqes suaj të Web-it në rezultatet e kërkimit sipas fjalëve kyçe ose frazave kyçe, që keni përzgjedhur.

Optimizimi i motorëve të kërkimit është një domosdoshmëri për çdo faqe web-i të suksesshme. Ju keni nevojë që, faqja juaj të shfaqet sa më lartë të jetë e mundur në rezultatet e kërkimit, për ato fjale kyçe apo fraza kyçe, që keni zgjedhur.

Shërbimi ynë i optimizimit siguron që faqja juaj të fitojë pozicionimin më të lartë të mundshëm për çdo motor kërkimi. Me pas, përmes planeve tona për mirëmbajtjen e motorëve të kërkimit, ne maksimizojmë regjistrimin e motorëve të kërkimit me anë të monitorimit të vazhdueshëm të faqes, raportimit dhe ri-optimizimit periodik, nëse është e nevojshme.

Qëllimi ynë përfundimtar është që të sjellim volumin më të lartë të mundshëm të trafikut të synuar në faqen tuaj të Web-it.

Shërbimet tona të optimizimit përfshijnë:

Analizën e fjalëve kyçe

Hulumtimet në treg, për të identifikuar fjalët kyçe më të favorshme për t’u përdorur gjatë optimizimit të faqes suaj. Kryhet një analizë statistikore rreth numrit të kërkimeve në internet për fjalët kyçe të dëshiruara nga faqja tuaj, në raport me faqet e tjera konkurrente, që përdorin të njëjtat fjalë kyçe. Ne e përdorim këtë analizë për të përcaktuar së bashku se cilat fjalë kyçe sjellin trafikun më të lartë në faqen tuaj të web-it.

Analizën e faqes dhe përmbajtjes

Një analizë e detajuar e të gjithë përmbajtjes, që duhet optimizuar për fjalët kyçe, duke përfshire editimin e kopjes për densitetin e fjalës, frekuencën dhe shpërndarjen. Etiketimet Meta, përshkrimet dhe fjalët kyçe janë krijuar për çdo faqe të optimizuar dhe për titujt e faqeve ngjitur. Përveç kësaj, faqja juaj do te rishikohet për përdorshmërinë e Web-it, thirrje për vlerësimin e veprimeve dhe përfitimet e Propozimit Unik të Shitjes.

 

Prodhimi i hartës së faqes në Google dhe testimi – Hartat e faqes janë në dispozicion të motorëve të kërkimit më të mirë, të cilët sjellin më shumë se 85% të të gjithë trafikut të motorëve të kërkimit.

Parashtesat e direktorive – kërkimi dhe përzgjedhja e kategorive më të përshtatshme për titujt për secilën diraktori, si dhe përshkrimet  që janë krijuar për dorëzimin.

Biznesi Online

Shërbimet për ndërtimin e link-eve

Numri dhe cilësia i link-eve në faqen juaj të Web-it bëhet gjithmonë e më kritik në arritjen e renditjes së lartë të kërkimit për faqet, që janë optimizuar për motorët e kërkimit. Shumica e motorëve kryesorë të kërkimit, tashmë, lidhin popullaritetin në algoritmat e tyre të rëndësisë. Nëse nuk ka link-e të synuara në faqen tuaj, renditja e motorit tuaj të kërkimit do të vuajë. Ne përdorim një proces metodik për përmirësimin e popullaritetit të faqes suaj dhe, për këtë arsye, renditjen e motorëve tuaj të kërkimit nga:

T

Identifikimi i link-eve kandidate

Bazuar në analizën e web-it dhe kërkimit të tregut, ne identifikojmë kandidatet për linket dhe parteret për ndërtimin e link-eve.

l

Kualifikimi i kandidateve të link

Gjatë këtij procesi, ne rishikojmë në mënyrë individuale çdo faqe të kandidatëve të link-eve potencialë, duke matur rëndësinë e tregut të tyre për faqen tuaj.

T

Shkrimi i tekstit të link-ut

Ne do të shkruajmë një tekst të përshtatshëm me link-un, njëkohësisht miqësorë me motorët e kërkimit.

Deri tani, optimizimi i motorëve të kërkimit është mënyra më efektive për të tërhequr vizitorë në faqen tuaj.